Przekaż


Crowdfunding przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Federalistów IFA

Międzynarodowe Stowarzyszenie Federalistów IFA uruchomiło zbiórkę crowdfundingową na organizację i podróż osób i kolektywów, które chcą przyjechać na spotkanie Anarchy 2023 w St-Imier w lipcu tego roku, ale nie mogą ze względów finansowych: helloasso.com/associations/international-federalist-association-ifa Prosimy o pomoc, jeśli możesz!

Dziękujemy za wsparcie finansowe

Nikt z nas nie otrzymuje wynagrodzenia, wszyscy jesteśmy wolontariuszami. Potrzebujemy jednak pieniędzy na pokrycie kosztów infrastruktury. Prosimy więc o pomoc, abyśmy mogli pokryć koszty, również dlatego, że uzyskana w ten sposób nadwyżka zostanie przekazana na Anarchist Defense Fund!

Aby przekazać darowiznę na rzecz naszego stowarzyszenia i tym samym pomóc w organizacji spotkania Anarchy 2023, prosimy o skorzystanie z następujących danych bankowych:

IBAN: CH28 0624 0575 1121 8190 1
SWIFT (BIC) RBABCH22240
Caisse d'Epargne Courtelary SA
2608 Courtelary, Szwajcaria

na rzecz

Association 150 ans du congrès de Saint-Imier
Rue Françillon 29
2610 St-Imier

...lub używając Twint lub Monero

anarchia2023-monero-qrcode anarchy2023-twint-qrcode

Twint

Monero

49T8Mt7dZLqg2SEX9uMLU6a6SmHXDUKuFMoxTHgqP2MXKzyKL22ZsY2dZY668x44MSSeapTUXeBh7Lzt8gvPs2RLVLhYoh4
.