Spotkania regionalne i internetowe prowadzące do Anarchy 2023


Zorganizuj swoje własne regionalne spotkanie lub sesję online w okresie poprzedzającym Anarchy 2023

Daj nam znać, pisząc na adres info@anarchy2023.org, abyśmy mogli podzielić się tym na powyższej liście i w mediach społecznościowych.

Biorąc pod uwagę łatwość, z jaką państwa nakładają bezprecedensowe ograniczenia na wolności, nie chcemy czekać do Anarchii 2023, aby wspólnie zastanowić się nad sprawami, które są dla nas ważne, w tym nad ostatnimi wydarzeniami politycznymi. Chcemy się spotkać, aby kontynuować obalanie iluzji, które nas więżą, aby wspólnie zastanowić się nad tym, co możemy zrobić i stworzyć nowe nadzieje na przyszłość.

**Dlatego w tym roku, w imię 150. rocznicy Kongresu w St-Imier, proponujemy Zdecentralizowane Spotkania Antyautorytarne. Zapraszamy wszystkie anarchistyczne i antyautorytarne jednostki i kolektywy do organizowania w wybranych przez siebie miejscach lub online, w wybranych przez siebie terminach, własnych wydarzeń.

Ideą jest, aby wyniki warsztatów podczas spotkań regionalnych i sesji internetowych zostały przeniesione na warsztaty, które odbędą się w ramach Międzynarodowego Zjazdu Antyautorytarnego, który odbędzie się później w St-Imier.

Za międzynarodową solidarność przeciwko wszelkim formom dominacji!

Libertariańskie pozdrowienia,

Komitet Organizacyjny Międzynarodowego Spotkania Antyautorytarnego