Zaproszenie do udziału w Anarchy 2023


Międzynarodowe Zgromadzenie Antyautorytarne Anarchy 2023 - St-Imier 19-23 lipca 2023. Affiche-2023 Z okazji 150. rocznicy powstania pierwszej antyautorytarnej międzynarodówki przygotowywane są spotkania w szwajcarskich górach Jura. Odbędą się one w dniach 19-23 lipca 2023 roku - z przedłużeniem o kilka dni, aby dać czas i przestrzeń na spontaniczne spotkania. Zwracamy się z tym apelem, aby wyjaśnić rolę tych spotkań, czyli nasze konkretne motywacje, a także sposób, w jaki chcemy je zorganizować.

W świecie, który wydaje się coraz bardziej neutralizować radykalny protest - pomiędzy represjami oraz kontrolą - konieczne wydaje się fizyczne spotkanie, nas - osób anarchistycznych. Aby wspólnie zastanowić się nad kwestiami, które mają dla nas znaczenie, a w szczególności nad politycznymi i społecznymi zmianami ostatnich kilku lat, oraz aby kontynuować pogłębianie krytyki, która nas emancypuje. Aby dowiedzieć się więcej o konkretnych walkach, które mają miejsce na świecie, opowiadane przez tych, którzy je prowadzą. By kształtować nowe nadzieje na przyszłość. Aby zbudować silne więzi między różnymi antyautorytarnymi grupami i jednostkami, wzmocnić solidarność między walkami ponad granicami i sprawić, by nowi ludzie chcieli do nich dołączyć.

W istocie chcemy przede wszystkim mówić o żywych walkach. Nie chodzi o upamiętnienie historycznego wydarzenia, bo nie miałoby sensu, gdyby nie było połączenie go z codziennym życiem realnych osób, z realnym napięciem bojowym przeciwko państwu i innym formom dominacji.

Spotkania te będą więc okazją do wymiany doświadczeń, omówienia strategii i nadania rozgłosu Waszym lokalnym zmaganiom. Niezależnie od tego, czy są one feministyczne, ekologiczne, antytechnologiczne, antywięzienne, antygraniczne, antyfaszystowskie, antykapitalistyczne, antyrasistowskie czy antymilitarystyczne... To, co nas łączy, to antyautorytarna wizja.

Te spotkania będą tym, co z nich zrobicie. Działania są organizowane w sposób horyzontalny i zdecentralizowany. W szczególności dzięki dużej tablicy informacyjnej, którą można wypełniać ręcznie, na miejscu, a także dzięki partycypacyjnemu narzędziu online, które znajdziecie pod adresem organize.anarchy2023.org. Wystarczy dodać swoją propozycję aktywności do agendy już teraz. Będzie ona jeszcze edytowalna w trakcie spotkań. Duży budynek zostanie przeznaczony na spontaniczne działania i będzie on samodzielnie zarządzany.

W ciągu tych czterech dni znajdziecie spotkania dla grup dzielących te same priorytety (np. feminizm, zdrowie autonomiczne), praktyczne warsztaty, dyskusje oraz liczne i różnorodne prezentacje. Jak widać, nie będzie konferencji oficjalnych, czyli organizowanych przez komitet organizacyjny. Będą też grupy oferujące pokazy filmowe, kiermasz książek i anarchistyczne radio. Dla dzieci zaznaczamy, że grupa mieszana zapewni codziennie przedszkole. Inna grupa zapewni pole namiotowe z wydzieloną przestrzenią dla kobiet, osób transpłciowych i niebinarnych. Inne grupy będą organizować wystawy, koncerty, tańce itp. Przy okazji: będziemy potrzebować wielu wolontariuszek na miejscu, możesz zapisać się wcześniej lub po przyjeździe!

Więcej informacji na anarchy2023.org (strona jest regularnie aktualizowana).

Na koniec: jesteśmy świadomi, że organizacja takiego międzynarodowego wydarzenia, w Szwajcarii, w najdroższym kraju na świecie, wiąże się z trudnościami finansowymi i trudnościami z uzyskaniem wiz. Aby ułatwić dostęp, uruchomimy platformę carpoolingową. Większość imprezy będzie albo darmowa, albo za wolną cenę niezależnie od tego, czy będzie to camping, posiłki organizowane przez międzynarodowe grupy kucharskie, czy koncerty. Nie wahaj się skontaktować z nami mailowo pod adresem info@anarchy2023.org, jeśli masz jakiekolwiek trudności z uzyskaniem wizy.

**Niech żyje anarchia i do zobaczenia wkrótce!

Zobacz też nasze pierwotne wezwanie do współorganizowania zgromadzenia.


Śledź Anarchy 2023 na mediach społecznościowych!

Na Mastodonie: @anarchy2023@todon.eu
https://todon.eu/@anarchy2023
To będzie nasza główna obecność w mediach społecznościowych. Jeśli nie jesteś jeszcze na Mastodonie, zacznij tutaj: https://joinmastodon.org

Na Telegramie: https://t.me/anarchy2023

Na Twitterze: https://twitter.com/anarchy2023

Na Facebooku wydarzenie można znaleźć pod adresem:. https://www.facebook.com/events/559517672149734

Możesz się z nami skontaktować za pomocą poczty elektronicznej, korzystając z adresu: info@anarchy2023.org


Pomoc w postaci wkładu finansowego

Nikt z nas nie otrzymuje wynagrodzenia, wszyscy jesteśmy wolontariuszami. Potrzebujemy jednak pieniędzy na pokrycie kosztów infrastruktury. Prosimy więc o pomoc, abyśmy mogli pokryć koszty, również dlatego, że uzyskana w ten sposób nadwyżka zostanie przekazana na Anarchist Defense Fund!

Aby przekazać darowiznę na rzecz naszego stowarzyszenia i tym samym pomóc w organizacji spotkania Anarchy 2023, prosimy o skorzystanie z następujących danych bankowych:

IBAN: CH28 0624 0575 1121 8190 1
SWIFT (BIC) RBABCH22240
Caisse d'Epargne Courtelary SA
2608 Courtelary, Szwajcaria

na rzecz

Association 150 ans du congrès de Saint-Imier
Rue Françillon 29
2610 St-Imier

...lub używając QR-Bill/Twint lub Monero

anarchia2023-monero-qrcode anarchy2023-qrbill-twint

QR-Bill/Twint

Monero

49T8Mt7dZLqg2SEX9uMLU6a6SmHXDUKuFMoxTHgqP2MXKzyKL22ZsY2dZY668x44MSSeapTUXeBh7Lzt8gvPs2RLVLhYoh4

Międzynarodowe Stowarzyszenie Federalistów IFA uruchomiło zbiórkę crowdfundingową na organizację i podróż osób i kolektywów, które chcą przyjechać na spotkanie Anarchy 2023 w St-Imier w lipcu tego roku, ale nie mogą ze względów finansowych: helloasso.com/associations/international-federalist-association-ifa Prosimy o pomoc, jeśli możesz!


Komunikat grupy finansowej do 10 lipca 2023 r.

Oto szczegóły dotyczące kosztów związanych z organizacją wydarzenia. Całkowity budżet wynosi ponad 276 000 CHF!

BUDGET_PL

Przed wydarzeniem mieliśmy 41 662,68 CHF:

Pozostaje nam 234 338 CHF do zapłacenia, aby osiągnąć próg rentowności.

Zasadą festiwalu jest to, że jest on samofinansujący się, co oznacza, że większość rachunków musi zostać opłacona po wydarzeniu, dzięki dochodom generowanym przez darmowe nagrody i darowizny podczas wydarzenia.

Przypominamy, że nikt w organizacji nie otrzymuje wynagrodzenia - wszyscy jesteśmy wolontariuszami. Jeśli po imprezie pojawią się jakieś zyski, zostaną one w całości przekazane na Anarchist Defence Fund (https://afund.info).

Biorąc pod uwagę wysokość rachunków do zapłacenia, apelujemy o Waszą solidarność, abyśmy po imprezie nie popadli w długi. Zachęcamy do jedzenia pysznych posiłków przygotowanych przez grupę kuchenną, do picia w różnych barach, do podawania bezpłatnych cen za dostęp do Internetu, kemping itp. oraz do przekazywania darowizn, jeśli możesz.

Jest to wydarzenie generowane przez Ciebie i oczekujemy, że uczestnicy wezmą w nim aktywny udział. To jest Twoje wydarzenie. Dziękujemy za Waszą solidarność!